Expert global în cafea
Calitate constantă a boabelor Jacobs
Soluții inovatoare

Termeni și Definiții

CONDIȚII DE UTILIZARE JACOBS

Bine ați venit pe site-ul Jacobs®. Acest site vă este propus de SAP „Jacobs Dau Egberts Ukraina” (JACOBS DOUWE EGBERTS), care este înregistrată pe adresa: Trostyanets, regiunea Sumsk, str. Naberejnaia, 28A, 42600, Ucraina – număr de înregistrare 39709794.

Aplicabilitate

Prezenții termeni de utilizare („Termeni de utilizare”) se aplică tuturor cazurilor de vizite și utilizări a acestui site, precum și tuturor informațiilor, recomandărilor și/sau serviciilor furnizate Dvs. sau prin intermediul acestui site („Informații”). Prin utilizarea acestui site vă oferiți acordul cu privire la prezenții Termeni. Acești Termeni și Condiții pot fi modificați sau completați într-un mod sau altul de către JACOBS DOWE EGBERTS în orice moment. Condițiile modificate sau completate intră în vigoare din momentul publicării acestora pe acest Site.

Informație și responsabilitate

Informațiile sunt plasate cu scop informativ. JACOBS DOUWE EGBERTS nu va fi responsabil pentru nici o daună care decurge din utilizarea (sau incapacitatea de utilizare) site-ului, inclusiv daune cauzate de programe malware sau de informații incorecte sau incomplete, cu excepția cazului în care astfel de daune sunt rezultatul unei abateri intenționate sau al neglijenței grave din partea JACOBS DOUWE EGBERTS sau conducerea acesteia. JACOBS DOUWE EGBERTS de asemenea nu este responsabil pentru daunele rezultate din utilizarea mijloacele electronice, inclusiv, dar fără a se limita la, daune cauzate de eșecul sau întârzierea livrării unui mesaj electronic, interceptarea sau manipularea de către o parte terță  sau programele computerizate utilizate pentru scopuri comunicare electronică și transmiterea de viruși.

Politica de confidențialitate

Datele cu caracter personal transmise sau colectate prin intermediul Site-ului sau în legătură cu utilizarea acestuia trebuie utilizate exclusiv în conformitate cu Politica de confidențialitate JACOBS.

Acest site poate conține link-uri către alte site-uri. JACOBS DOUWE EGBERTS nu este responsabil pentru utilizarea conținutului site-urilor care fie au link-uri către acest site, fie sunt accesibile prin link-uri de pe acest site. Politica de confidențialitate a JACOBS nu se aplică nici unei prelucrări ale datelor dumneavoastră personale pe sau prin astfel de site-uri externe.

Proprietate intelectuală

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate drepturile asupra acestui site și informațiilor, inclusiv drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală, aparțin companiei JACOBS DOUWE EGBERTS. Utilizatorilor li se permite să citească site-ul și Informațiile și să facă copii pentru uz personal, de exemplu prin imprimarea și stocarea informațiilor. Toate celelalte forme de utilizare a site-ului și a Informațiilor, de exemplu, salvarea sau reproducerea site-ului JACOBS DOUWE EGBERTS (părți ale site-ului) pe alt site sau crearea de link-uri, link-uri hipertext între site-ul JACOBS DOUWE EGBERTS și orice alt site, necesită acordul prealabil în formă scrisă a companiei JACOBS DOUWE EGBERTS.

JACOBS® și toate celelalte mărci comerciale care apar pe acest site sunt mărci comerciale înregistrate ale JACOBS DOUWE EGBERTS sau ale oricărei companii afiliate și/sau subsidiare ale acesteia.

Idei nesolicitate

În cazul în care ați publicat idei și/sau materiale nesolicitate pe acest site, indiferent dacă acestea constau în texte, imagini, sunete, software, informații sau alte obiecte („Materiale”), sau le-ați expediat către „JACOBS DOUWE EGBERTS prin e-mail sau în alt mod, JACOBS DOUWE EGBERTS primește dreptul să le utilizeze, să copieze și/sau să utilizeze în scop comercial astfel de Materiale fără restricții și în mod gratuit, iar JACOBS DOUWE EGBERTS nu va fi avea nici o obligație cu privire la aceste Materiale. Prin prezenta vă angajați să-l despăgubiți și să-l eliberați pe JACOBS DOUWE EGBERTS de orice răspundere pentru toate revendicările, pretențiile și despăgubirile plătite, respectiv, formulate și achitate de către JACOBS DOUWE EGBERTS ca urmare a utilizării și/sau aplicării Materialelor care încalcă drepturile (la proprietatea intelectuală). ) al oricărei persoane terțe sau în orice alt sens care încalcă drepturile unei persoane terțe.

Dreptul aplicabil și jurisdicția

Acești Termeni de utilizare sunt reglementați exclusiv de legislația Ucrainei. Toate litigiile apărute în legătură cu acești Termeni de utilizare, inclusiv litigiile privind existența și funcționarea acestora, sunt examinate de instanțele competente din Ucraina, cu excepția cazului în care legislația actuală a Ucrainei prevede altfel.

Ultima versiune: 14 iunie 2016